Ο οδηγός για το πρόγραμμα “COSME” της ΕΕ, για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

ΛΗΨΗ

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδοτήσεων για Περιφέρειες – Δήμους – ΜΚΟ – Επιχειρήσεις.

ΛΗΨΗ

Αναφορικά με την διαφθορά και το αδίκημα της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.

ΛΗΨΗ (Φυλλάδιο Γενικής Γραμματείας καταπολέμησης της διαφθοράς)

ΛΗΨΗ (Παρουσίαση του κ. Drago Kos, από την OECD)

Δυνατότητα για όσες ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους  επαγγελματίες δεν ασκούν καθαρά εμπορική δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στο ΚΥΑ 79752_2014, να διαγραφούν από το ΓΕΜΗ.

ΛΗΨΗ – (Οδηγία εφαρμογής ΚΥΑ)

ΛΗΨΗ – (Παράδειγμα διαγραφής)

Ενημερωτικός οδηγός για τις πηγές και τα στάδια επενδύσεων μιας επιχείρησης.

ΛΗΨΗ

Ένας αναλυτικός οδηγός από την SAP, ειδικά σχεδιασμένος για ΜΜΕ.

ΛΗΨΗ

“Συνδέοντας, δηµιουργώντας και διατηρώντας την αξία”.
Μία έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΛΗΨΗ